Bài nghiên cứu chuyên đề

 
Apr, 23, 2021 0
Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục... gần đây du lịch văn hóa được xem là loại sản phẩm đặc thù của các nước đang phát triển, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế. Du lịch văn hóa chủ yếu dựa vào những sản phẩm văn hóa,…
 
Mar, 12, 2021 0
Lạng Sơn là nơi quần cư của nhiều dân tộc anh em cùng chung sống như Nùng, Tày, Kinh, Mông Dao, Sán Chay… Trải qua bao đời nay, cùng với quá trình sinh tụ và phát triển họ đã kiến tạo nên những bản làng trù phú, tươi đẹp nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc. Với ba nhóm chính là Inh, Phàn Slình và…
 
Aug, 25, 2020 0
         Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới có diện tích tự nhiên 8.305 km2, có 11 đơn vị hành chính gồm 01 thành phố và 10 huyện. Phía Bắc tiếp giáp với Quảng Tây - Trung Quốc; Phía Tây tiếp giáp tỉnh Cao bằng, Thái nguyên, Bắc Kạn; Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang; Phía Đông tiếp giáp…
 
Aug, 12, 2020 0
          Hoạt động văn hoá cơ sở là hoạt động văn hoá diễn ra ở cộng đồng gia đình, làng, bản, xóm, ấp, doanh nghiệp, cơ quan…gắn liền với sinh hoạt vật chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng trong các mối liên kết thường xuyên và trực tiếp với không gian địa lý nhất định cùng với hệ thống cơ…
 
Jun, 18, 2020 0
         Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách để xây dựng đời sống văn hoá, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở.         Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí…
 
Apr, 16, 2020 0
          Trong những năm qua công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung được thực hiện thông qua hệ thống các tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam, qua hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền các cấp, cơ quan thuộc các ngành, các…
 
Sep, 24, 2019 0
                                 Toàn cảnh thành phố Lạng Sơn           Nguồn: Báo Lạng Sơn         Chủ trương của Đảng ta khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến…
 
Feb, 14, 2017 0
           Lễ hội truyền thống luôn mang trong mình những đặc trưng của tự nhiên và xã hội; thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đa dạng và phong phú; là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của các tộc người. Nó có vai trò, vị trí khá quan trọng trong đời…
 
Mar, 15, 2016 0
1. Định nghĩa chung về câu lạc bộ: Câu lạc bộ (CLB) là một tổ chức quần chúng được tập hợp trên tinh thần tự nguyện, đồng sở thích, tiến hành bằng những hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu về học hỏi, vui chơi, giải trí của cá nhân trong thời gian rỗi trên các lĩnh vực theo những quy định của nhà…
 
Jan, 22, 2016 0
Trong những năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa, sân tập thể thao theo…