Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
Số: 49/HD-SVHTTDL 23-04-2021 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 45/HD-SVHTTDL 13-04-2021 Hướng dẫn trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/KH-SVHTTDL 05-03-2021 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 34/PĐ-TTVHNT 02-03-2021 Phát động hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
Số: 27 / PĐ-TTVHNT 20-02-2021 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC
Số: 26 / KH-TĐ-TTVHNT 19-02-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021)
818/NQ-UBTVQH14 21-11-2019 Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn
191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL 21-12-2011 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.
20/2014/TT-BVHTTDL 09-12-2014 Thông tư quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
97/2012/NQ-HĐND 11-12-2012 Nghị quyết Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
915/HD-BTĐKT 05-06-2013 Hướng dẫn về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
10/2014/TT-BVHTTDL 01-10-2014 Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc
158/2013/NĐ-CP 12-11-2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quảng cáo
581/QĐ-TTg 06-05-2009 Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020
17 /2011/TT-BVHTTDL 02-12-2011 Thông tư Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
11/2014/TT-BVHTTDL 01-10-2014 Thông tư Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
3965/QĐ-BVHTTDL 16-11-2015 Quyết định V/v phê duyệt Dự án Chương trình hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2015-2020
3465/QĐ-BVHTTDL 13-10-2015 Quyết định công bố Danh mục 17 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
02/2013/TT-BVHTTDL 24-01-2013 Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
18-07-2017 Bài tuyên truyền Hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2017