Chương trình nghệ thuật “ Sáng mãi mầu cờ độc lập” kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Thực hiện Kế hoạch số 138 KH/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 07/8/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023). Tối ngày 1/9/2023, Tại khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “ Sáng mãi mầu cờ độc lập”, Chương trình với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước...những bài ca đã đi cùng năm tháng như: “Bài ca thống nhất”, “Tình ca đất nước”, “Hùng thiêng Xứ Lạng”, “Đường bốn mùa xuân”, “Tự hào Lạng Sơn – Thênh thang đường mới” và một số tiết mục đạt giải tại cuộc Liên hoan Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc Năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắc.

 Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

         Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong năm 2023.

 

                                                                                                                        Lý Lan