TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-SVHTTDL, ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh xây dựng và tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ chương trình:  Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024;  Phối hợp tổ chức Ngày thơ Nguyên tiêu; Xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn giao lưu giữa trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, ca sỹ khách mời và một số tiết mục giao lưu của Đoàn Nghệ thuật thị Bằng Tường, Quảng Tây để chào mừng Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn ( Đêm 1/3/2024 tức 21 tháng Giêng); Tổ chức Hội hát sli, lượn dân tộc Nùng, Tày Lạng Sơn (ngày 2/3/2024 tức 22 tháng Giêng) ; Tổ chức Chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật: Phong vị Xuân Xứ Lạng ( ngày 3/3/2024 tức 23 tháng Giêng); Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng các CLB trực thuộc Trung tâm VHNT tỉnh ( ngày 4/3/2024 tức 24 tháng Giêng); Tổ chức Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng năm 2024( ngày 5/3/2024 tức 25 tháng Giêng);  Tổ chức Giao lưu khiêu vũ và nhảy hiện đại tỉnh Lạng Sơn năm 2024 ( ngày 6/3/2024 tức 26 tháng Giêng)

Tất cả các hoạt động trên được diễn ra tại sân khấu đường Hùng Vương do nghệ sỹ diễn viên Trung tâm Văn hoá nghệ thuật và các Câu lạc bộ Hát then, đàn tính trực thuộc đơn vị biểu diễn. nhằm tuyên truyền quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, di sản văn hóa Xứ Lạng gắn với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, tạo không khí vui tươi, sôi động phục vụ đông đảo bà con nhân dân đi vui xuân trẩy hội, tạo một khí thế bước sang năm mới nhiều sự phát triển mới.

Một số hình ảnh trong các chương trình nghệ thuật:

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                 Lý Lan