tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng

Tiếp tục thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 –2030 trong năm 2024;

Sau một thời gian tiến hành khảo sát và xây dựng kế hoạch, Ban Tổ chức xây dựng mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hoá dân gian thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng các thôn  tại  02 xã: xã Chí Minh, huyện Tràng Định và xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ Khai mạc có đồng chí Phan Văn Hoà – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch –Trưởng Ban tổ chức xây dựng mô hình Câu lạc bộ và đồng chí Hoàng Thị Hà – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh- Phó trưởng ban thường trực.

Đồng chí Phan Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở VHTTDL - Trưởng ban tổ chức xây dựng mô hình- trao Đàn tính cho các hội viên xã Chí Minh huyện Tràng Định
 

Tại lớp tập huấn Xã Chí Minh, các Hội viên sẽ được truyền dạy các kỹ năng về hát then, đàn tính với 2 phần: Phần lý thuyết bao gồm: Luyện tập cơ bản, kỹ năng sử dụng đàn tính; Kỹ năng luyện ngón trên 3 dây đàn; Luyện tập kỹ năng sử dụng nhạc múa chầu then... và phần thực hành gắn với các bài tập do các nghệ nhân có kinh nghiệm, uy tín truyền dậy.

Đồng chí Hoàng Thị Hà - Phó giám đốc Trung tâm VHNT - Phó trưởng ban thường trực phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Lớp tập huấn xã Tân Mỹ các Hội viên sẽ được tập huấn với 2 phần: Phần lý thuyết có 04 chuyên đề: Chuyên đề 1: Bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng; Chuyên đề 2: Đặc điểm, nội dung, thực trạng Bảo tồn và ý nghĩa, giá trị hát Quan lang trong đời sống văn hoá tinh thần của người; Chuyên đề 3: Vai trò hát then đàn tính trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn; Chuyên đề 4: Hướng dẫn kỹ năng quản lý, duy trì tổ chức các hoạt động của CLB

Phần truyền dạy các loại hình dân ca, dân vũ dân tộc Tày, Nùng gồm:  Truyền dậy hát then, đàn tính; Các loại hình Hát Sli, lượn, hát Phong Slư, Quan làng; Múa Sư tử….

 

Thời gian của lớp Tập huấn dự kiến diễn ra trong 20 ngày tại Hội trường UBND xã Chí Minh, huyện Tràng Định và xã Tân Mỹ huyệnVăn Lãng với sự tham gia của trên 50 hội viên CLB.

Trong năm 2024 Ban tổ chức tiếp tục khảo sát và xây dựng 10 mô hình  tại 10 huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch thực hiện dự án số 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với mục tiêu khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào DTTS và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào gắn với phát triển du lịch bền vững.