Đội Tuyên truyền Lưu động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đưa văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cơ sở

Con đường đưa văn hóa thông tin về cơ sở, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

          Nhằm tạo điều kiện cho bà con nhân dân có cơ hội giao lưu, giải trí, cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về An toàn giao thông; Phòng, chống ma túy; Xây dựng nông thôn mới... Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đưa văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan về các xã, bản xa trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục biểu diễn của các tuyên truyền viên Đội tuyên truyền Lưu động

Tiết mục giao lưu của Xã

          Xác định văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan là món ăn tinh thần không thể thiếu của Nhân dân, hàng năm, Đội tuyên truyền Lưu động - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn được giao chỉ tiêu từ 80 đến 100 buổi buổi biểu diễn phục vụ cơ sở tại các huyện, thành phố. Trong 9 tháng năm 2022, đã tổ chức được 52 buổi biểu diễn văn hóa văn nghệ, tuyên truyền phục vụ Nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, thu hút gần 6.000 lượt người xem. Thực hiện tuyên truyền bằng xe loa được 40 lượt tại địa bàn thành phố Lạng Sơn và một số huyện lân cận thu hút gần 8.000 lượt người nghe. Nội dung các buổi biểu diễn văn nghệ chủ yếu là các điệu múa, bài hát, mô phỏng và tái dựng phong tục tập quán, đời sống mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc và các vở kịch ngắn mang đậm tính tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bà con nhân dân đến xem và cổ vũ cho chương trình

          Qua đó, góp phần tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho Nhân dân, nhất là bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, hưởng thụ văn hóa dân tộc. Đồng thời, góp phần lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân, giúp người dân nâng cao hiểu biết, qua đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự.

          Là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, đời sống còn nhiều khó khăn, các hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con. Vì vậy, việc đưa văn hóa về cơ sở là một trong những việc làm đúng và trúng cần được phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa thành thị và nông thôn./.

Thu Hương - Đội tuyên truyền Lưu động