Ảnh hoạt động tuyên truyền lưu đông

 
Sep, 25, 2021 0
          Thực hiện kế hoạch công tác quý III năm 2021 của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Trong 02 ngày 22 và 23/9/2021, Đội Tuyên truyền Lưu động kết hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh; Huyện Đoàn Lộc Bình, Công An huyện Lộc Bình; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lộc Bình;…