HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 83/HD-CĐCS, ngày 18/12/2023 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn v/v Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, lao động năm 2023. Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chiều ngày 04/02/2024, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hoà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Hoàng Gia Tôn -  Chánh Thanh tra, Trưởng ban thanh tra nhân dân Công đoàn CS Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 và Thông qua quy chế nội bộ của đơn vị.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hoà đã đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh; Những kết quả này thể hiện sự chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của Lãnh đạo đơn vị cũng như sự đoàn kết đồng lòng của tập thể viên chức và người lao động đơn vị.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, đồng chí Phan Văn Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể và cá nhân Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023 và 100% Viên chức, người lao động ký cam kết thi đua năm 2024./.

                                                                                                                BAN BIÊN TẬP