Đội tuyên truyền Lưu động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn phục vụ tuyên truyền tại huyện Lộc Bình

Ma két tuyên truyền tại các xã

          Thực hiện kế hoạch tuyên truyền tại cơ sở, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp với các đơn vị như: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lộc Bình, Ban an toàn giao thông huyện, Huyện đoàn, Công an huyện, Công ty TNHH Lộc Bình Motor xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền về an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới và phòng chống ma túy tại các xã trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022.

Các tiết mục biểu diễn của Đội tuyên truyền Lưu động và Cơ sở

          Việc tuyên truyền tại cơ sở nhằm tăng cường công tác giáo dục tới tất cả mọi tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh về hậu quả tai nạn giao thông, hướng dẫn cách lái xe an toàn và nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông của toàn dân. Chương trình tuyên truyền được tổ chức lồng ghép với các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên và trao những phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của doanh nghiệp.

Các Đ/c Ban An toàn giao thông và Huyện đoàn tuyên truyền 

Công an huyện 

          Trong thời gian sắp tới, Đội sẽ vẫn tiếp tục thực hiện những đợt phục vụ cơ sở tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh, để hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, vận động nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tạo sự đồng thuận trong nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                Thu Hương - Đội Tuyên truyền Lưu động