Báo cáo chương trình tập huấn và xây dựng bổ sung tiết mục, tiểu phẩm mới năm 2023 của Đội Tuyên truyền Lưu động

Ngày 15/01/2024 tại Hội trường tầng III, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra buổi Báo cáo chương trình tập huấn và xây dựng bổ sung tiết mục, tiểu phẩm mới năm 2023 của Đội Tuyên truyền Lưu động.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Đội Tuyên truyền Lưu động xây dựng kế hoạch tập huấn và xây dựng chương trình mới bổ xung năm 2023 với  10 tiết mục đơn, song, tốp ca có múa phụ họa với các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, các tiết mục mang âm hưởng dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, ma túy, an toàn giao thông và 02 tiểu phẩm kịch có nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua tập huấn nhằm Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, bổ sung các tiết mục văn nghệ và tiểu phẩm tuyên truyền phục vụ công tác tuyên truyền lưu động tại cơ sở. Qua đó các đồng chí tuyên truyền viên có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng thanh nhạc và xây dựng tiểu phẩm, câu chuyện thông tin tuyên truyền lưu động tại cơ sở.

Một số hình ảnh tiết mục tại buổi báo cáo:

Thu Hương - Đội Tuyên truyền Lưu động