Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh khai giảng lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền dạy hát then - đàn tính năm 2019

Posted Fri, 06/28/2019 - 20:34
By admin

          Thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2019, ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường tầng I Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền dạy hát then- đàn tính năm 2019. Nhằm nâng cao kỹ năng truyền dạy hát then - đàn tính, bồi dưỡng những cá nhân có đủ trình độ, khả năng tham gia truyền dạy cho các lớp học trong hoặc ngoài các câu lạc bộ đàn và hát dân ca trên địa bàn toàn tỉnh. Góp phần bảo tồn khai thác và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn. Từng bước tạo thành một phong trào có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là các Câu lạc bộ, Đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thông qua lớp tập huấn, các học viên có dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, trong việc tuyền dạy hát then - đàn tính.

          Sau khi kết thúc khóa học Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh sẽ tổ chức buổi tổng kết, đánh giá kết quả lớp tập huấn và trao giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hướng dẫn, truyền dạy  Hát then - Đàn tính năm 2019 cho các học viên./.

                                                                                                                              Triệu Hiệu