Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Lạng Sơn ( 17/10/1950 - 17/10/2022 )

Cách đây 72 năm, vào những ngày Thu - Đông năm 1950 lịch sử, cùng với khí thế hào hùng của cả nước tham gia chiến dịch biên giới theo lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Bác Hồ kính yêu. Quân và dân các dân tộc Lạng Sơn với vị thế vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương trực tiếp của chiến dịch đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm, giáng những đòn sấm sét vào quân Pháp xâm lược.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, với khẩu hiệu “ tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng ”, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã phát động quân và dân trong tỉnh tích cực hoạt động, chuẩn bị sức người, sức của tham gia tổng phản công. Ban chỉ huy lực lượng vũ trang của tỉnh cũng gấp rút đề ra kế hoạch phối hợp tham gia chiến đấu với quân chủ lực của Bộ Quốc phòng và Quân khu Việt Bắc trên tuyến đường số 4. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, đông đảo quần chúng nhân dân đã nô nức tham gia các phong trào tăng gia sản xuất, chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng tham gia chiến đấu. Hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm được nhân dân vận chuyển cung cấp cho bộ đội, hàng trăm mét khối gỗ được khai thác để xây dựng lán trại, kho tàng phục vụ chiến đấu. Hàng nghìn người tham gia dân công, tiếp tế lương thực, tải đạn, sẵn sàng lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận.

         Trước sự tấn công mạnh mẽ của quân ta, trong đêm 17/10/1950 quân Pháp buộc phải rút khỏi thị xã Lạng Sơn, quân ta nhanh chóng tiếp quản tỉnh lỵ, chấm dứt sự chiếm đóng của quân Pháp trên đất Lạng Sơn, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn hoàn toàn được giải phóng, thoát khỏi ách áp bức bóc lột của bọn đế quốc và phong kiến, trở thành hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đây cũng là tiền đề cho nhân dân các dân tộc Lạng Sơn góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn quyết tâm đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tình hình chính trị luôn được giữ vững ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác đấu tranh chống “âm mưu hoạt động” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng Lạng Sơn đổi mới và phát triển. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới được giữ vững, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc

Kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn ( 17/10/1950 - 17/10/2022 ) và 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn ( 17/10/2002 - 17/10/2022 ), hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ( 04/11/1909 - 04/11/2022 ); 191 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2022), là dịp để tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống cao quý của các thế hệ cha anh đi trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, toàn thể cán bộ, đảng viên, và nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.    

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2022)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 20 năm Ngày thành lập Thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022)!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!