KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN NGHỆ THUẬT CA - MÚA - KỊCH LẠNG SƠN

       UBND TỈNH LẠNG SƠN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

        Số: 76/KH- SVHTTDL                                                    Lạng Sơn, ngày 9 tháng 7 năm 2021

                                                                        

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/1961 - 02/9/2021)

Được sự nhất trí về chủ trương của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1840/VP-KGVX ngày 16/5/2021 về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca, Múa, Kịch tỉnh Lạng Sơn.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Đoàn Nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn (nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn) đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn trong 60 năm qua. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca - Múa- Kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/1961 - 02/9/2021) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Nhằm ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch, qua đó ghi nhận và tôn vinh thành tích của các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên; những thành tựu to lớn và truyền thống vẻ vang của Đoàn đã đạt được từ ngày thành lập cho đến nay.

- Nâng cao uy tín, vị thế của đơn vị, giúp các cán bộ, diễn viên có thêm niềm tin yêu, lòng tự hào, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tiếp tục phát triển, trở thành điểm sáng về thiết chế văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn mới.

- Là dịp để các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên trở về thăm đơn vị, giao lưu gặp mặt; đáp ứng nguyện vọng, tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó và tình cảm giữa các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động.

2. Yêu cầu

- Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn nghệ thuật ca, múa, kịch tỉnh Lạng Sơn

1.1. Quy mô: Cấp ngành.

1.2. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 8h00’, ngày 01/9/2021 ( Thứ 4) tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - Số 2, đường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn.

1.3. Thành phần đại biểu khách mời: Dự kiến khoảng 150 đại biểu, gồm: - Đại diện Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn.

 - Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành, hội liên quan.

- Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Mời đại diện lãnh đạo 06 Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình).

- Mời đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện; thành phố.

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật ca, múa, kịch tỉnh qua các thời kỳ.

- Các tổ chức, cá nhân, đơn vị kết nghĩa; cộng tác viên; các câu lạc bộ trực thuộc đơn vị.

 - Tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH hình tỉnh, Tạp chí VN xứ Lạng.

1.4. Nội dung chương trình

+ Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức (Ban tổ chức thực hiện)

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng (30 phút, Trung tâm VHNT tỉnh thực hiện).

+ Chào cờ.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Lãnh đạo Trung tâm VHNT tỉnh điều hành ).

+ Phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật ca, múa, kịch tỉnh Lạng Sơn (mời đại diện lãnh đạo Sở).

+ Trình chiếu phóng sự ngắn về Đoàn Nghệ thuật ca, múa, kịch tỉnh Lạng Sơn - 60 năm xây dựng và phát triển. (Thời lượng khoảng 15 phút).

+ Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng (Văn phòng Sở). + Tặng quà lưu niệm nguyên lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật tỉnh (mời lãnh đạo Sở - MC thực hiện).

+ Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn (lãnh đạo Sở mời).

+ Phát biểu của lãnh đạo Cục NTBD, Bộ VH,TT&DL (lãnh đạo Sở mời).

+ Phát biểu đáp từ của lãnh đạo Sở và kết thúc chương trình buổi lễ (lãnh đạo Sở).

2. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm

2.1. Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch tỉnh

Xây dựng một phóng sự hoặc video clip giới thiệu về quá trình xây dựng và phát triển của Đoàn Nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh phát tại buổi lễ kỷ niệm (Hoàn thành trong tháng 8/2021).

Mở mục "Kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch tỉnh" trên website của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm; xây dựng các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về các thành tựu của Đoàn Nghệ thuật 60 năm qua. ( thực hiện từ 01/7 đến hết tháng 9/2021).

2.2. Biên soạn, xuất bản cuốn kỷ yếu ảnh phản ánh về các hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch tỉnh Lạng Sơn 60 năm xây dựng và trưởng thành

Thời gian: Từ tháng 6 đến hết tháng 8/2021 chuẩn bị đề cương, soạn thảo, viết bài, trang trí, in ấn.

 2.3. Tổ chức Hội thảo bàn về “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển ” (Có Kế hoạch chi tiết riêng)

- Thời gian: 14h00, ngày 30/8/2021 ( 01 buổi).

- Nội dung:

+ Nâng cao chất lượng Sáng tác, biên đạo, dàn dựng các chương trình, tiết mục Ca- Múa- Nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.

+ Giải pháp nâng cao hoạt động sưu tầm và phát triển vốn văn hóa, nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

+ Nâng cao chất lượng Biểu diễn nghệ thuật Ca- Múa- Nhạc.

+ Các giải pháp về cơ chế, chính sách đối với nghệ sỹ, diễn viên.

+ Các giải pháp về quản lý, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn…

- Thành phần tham gia:

+ Mời giảng viên, thuộc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Đại học Sân khấu Điện ảnh; Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc....

+ Mời một số nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân trong và ngoài tỉnh. + Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

+ Đại diện Đoàn Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh lân cận (Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang; Sơn La, Hòa Bình).

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

+ Đại diện phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình, Sở VH,TT&DL Lạng Sơn.

+ Đại diện lãnh đạo các phòng Văn hóa- Thông tin; Trung tâm Văn hóa- Thể Thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

+ Đại diện các phòng, đội Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

2.4. Tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “ “Đoàn nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn - Những dấu ấn thăng trầm"

- Thời gian trưng bày: Từ ngày 30/8/2021.

- Nội dung và địa điểm trưng bày:

+ Nội dung: Sưu tầm, biên tập những hình ảnh chân dung các đồng chí lãnh đạo, CB, CNVC đã và đang công tác tại Đoàn Ca – Múa - Kịch tỉnh; hình ảnh về các hoạt động tiêu biểu trong quá trình xây dựng, phát triển của Đoàn (cỡ ảnh tuỳ theo ảnh đã có). Trưng bày các hiện vật văn hóa (đàn tính, trang phục, đầu sư tử...trưng bày/ trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể: múa chầu, hát then).

+ Địa điểm trưng bày tại: Sân ngoài trời, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

 2.5. Tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật, gặp mặt các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch qua các thời kỳ - Chủ đề: "Người nghệ sỹ- Tự hào những chặng đường vinh quang".

 - Thời gian: 20h00, ngày 31/8/2021.

- Địa điểm: tại sân ngoài trời, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

 2.6. Xây dựng hồ sơ đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch tỉnh Lạng Sơn

- Thực hiện thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho những Tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp liên tục cho sự phát triển và trưởng thành của Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch tỉnh nhân Kỷ niệm 60 năm Thành lập: hoàn thành trước ngày 25/7/2021.

- Thực hiện các thủ tục đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca- MúaKịch: hoàn thành trước ngày 25/7/2021.

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng dự toán kinh phí: dự kiến 201.850.000đ (Bằng chữ: Hai trăm linh một triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng).

- Nguồn kinh phí:

+ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tự cân đối chi từ nguồn chi sự nghiệp của đơn vị và huy động xã hội hóa số tiền: 101.850.000đ

 + Đề nghị ngân sách tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ số tiền: 100.000.000đ, Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn. (Có dự toán kinh phí gửi kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

- Phối hợp thẩm định nội dung Bài phát biểu ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn cho lãnh đạo Sở.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức chương trình lễ kỷ niệm và Hội thảo.

2. Văn phòng Sở

- Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hoàn thiện hồ sơ và làm quy trình, thủ tục trình khen thưởng các tập thể, cá nhân theo quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phát hành Giấy mời và đón tiếp đại biểu dự Chương trình lễ kỷ niệm theo kế hoạch của Sở.

 - Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

- Là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong tham mưu và trực tiếp triển khai chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Sở đề ra.

- Thực hiện biên soạn cuốn kỷ yếu “Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch, 60 năm tiếp bước truyền thống, hướng đến tương lai". Lựa chọn các hình ảnh, tư liệu để xây dựng Video clip và triển lãm tuyên truyền về đơn vị qua 60 năm.

 - Xây dựng kịch bản chương trình lễ kỷ niệm; chương trình giao lưu nghệ thuật; Soạn thảo diễn văn kỷ niệm, hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thưởng của tập thể.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo về “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển ”

- Lựa chọn ảnh, hiện vật, xây dựng makket tổ chức trưng bày, triển lãm theo chủ đề của kế hoạch đưa ra.

- Thực hiện trang trí, khánh tiết toàn bộ khuôn viên cơ quan từ khu vực sân ngoài trời (phía trước cổng), Phòng họp tầng 1 và Hội trường tầng 3.

- Thực hiện công tác lễ tân - hậu cần phục vụ chương trình lễ Kỷ niệm như: Tham mưu lập danh sách, thiết kế giấy mời và chuẩn bị quà tặng cho đại biểu. Chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Phân công lực lượng đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu.

- Phối hợp tiếp nhận các kinh phí tài trợ, ủng hộ cho đơn vị (nếu có).

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức sau khi kết thúc hoạt động kỷ niệm.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca- Múa- Kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/1961 - 02/9/2021). Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này chủ động tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh; (B/c)                                                                                                   ( Đã ký)

- GĐ, PGĐ Sở;

- VP Sở, QLVH&GĐ;

- Trung tâm VHNT tỉnh;                                                                                   Nguyễn Phúc Hà

- Lưu: VT, QLVHGĐ(HVH).