Hình ảnh Đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn tại Đồng Mô phục vụ Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU - 132

Posted Fri, 12/11/2015 - 17:28
By admin

Từ ngày 27-29/3, nhiều hoạt động tái hiện lễ hội, phong tục truyền thống của các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) và nhân dịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4.