Liên hoan Tuyên truyền lưu động phòng, chống ma tuý Khu vực Đông Bắc bộ mở rộng năm 2015

Posted Sun, 12/13/2015 - 17:38
By admin

Từ ngày 23-25/10/2015 tại tỉnh Hà Giang đã diễn ra Liên hoan Tuyên truyền lưu động Phòng, chống ma túy khu vực Đông Bắc Bộ mở rộng, theo quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Với chủ đề “Vòng tay nhân ái”, Liên hoan nhằm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý, hiểm họa và tác hại của ma tuý đối với cộng đồng, ngăn chặn tái trồng cây thuốc phiện. Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác giúp đỡ người nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng, những điển hình cai nghiện thành công được xã hội đón nhận, tạo cơ hội trở thành người có ích cho xã hội, tuyên truyền những mô hình cai nghiện có hiệu quả tại gia đình và cộng đồng; Cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý, nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động phòng, chống ma tuý mở rộng lần này có: 12 Đội  tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An, Bắc Giang, chủ nhà Hà Giang và 11 đội tuyên truyền các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang như: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn…

Đây là dịp để Đội tuyên truyền các tỉnh tăng cường và đổi mới phương thức tuyên truyền; Làm chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của cộng đồng và gia đình giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và phòng chống tái nghiện, huy động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

Nguồn: Sở VHTTDL Sơn La