Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động sau 03 năm sáp nhập

         Ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường tầng I, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động sau 3 năm sáp nhập đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 và những năm tiếp theo.

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Đềm - Phó chánh Văn phòng sở; cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

          Tại hội nghị đồng chí giám đốc Hà Ngọc Minh đã nêu báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh sau 03 năm sáp nhập, nêu lên những khó khăn, thuận lợi và những giải pháp khắc phục cũng như những kiến nghị đề xuất đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

          Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn ( được thành lập theo Quyết định 581/QĐ-UBND, ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị là Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn ). Với chức năng chính là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Bồi dưỡng năng khiếu, nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

          Sau 03 năm sáp nhập ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ viên chức, người lao động đơn vị đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động trong cơ quan, tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất để họ yên tâm công tác và cống hiến. Bên cạnh đó đơn vị cũng đạt một số kết quả nhất định về hoạt động chuyên môn như:

          Hoạt động chuyên nghiệp: công tác sáng tác, biên tập và dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được trên 90 tiết mục ca, múa, nhạc mới, 15 màn nghệ thuật truyền thống, biểu diễn thành công trên 339 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị các cơ quan ban ngành trong tỉnh và phục vụ các xã vùng sâu, vùng xã.

          Hoạt động văn hóa Cơ sở: đã tham mưu chủ trì tổ chức 40 chương trình văn nghệ quần chúng; xây dựng 08 chương trình tham gia các Hội thi, hội diễn, Ngày hội văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tổ chức thành công 03 cuộc Liên hoan cấp tỉnh, 02 cuộc liên hoan chuyên đề, thành lập 07 câu lạc bộ trực thuộc, nâng tổng số câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh lên 40 câu lạc bộ.

          Biên tập trên 180 tài liệu tuyên truyền với trên 2.000 bản. Phối hợp và trực tiếp lắp đặt trên 5.000m2 pano, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh. Năm 2018, 2019 tham gia gian trưng bày 02 cuộc triển lãm chuyên đề: “ Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái - Việt Nam” tại Liên hoan Then toàn quốc lần thứ VI tại Hà Giang ( đạt 01 giải A ). Năm 2019, tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình ( đạt 01 giải Ba ). Thực hiện 08 cuộc triển lãm chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của tỉnh. Xây dựng 02 bộ ảnh triển lãm lưu động về chủ đề phòng chống ma túy và xây dựng Nông thôn mới.

          Đội Tuyên truyền lưu động xây dựng 06 chương trình tuyên truyền mới, sưu tầm được 03 video clip phóng sự tuyên truyền về các chủ đề phòng, chống ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền về an toàn giao thông. Thực hiện tuyên truyền bằng 03 phương thức ( Văn nghệ, cổ động trực quan và tuyên truyền miệng ) được tổng số 170 buổi, thu hút hàng chục nghìn lượt người xem. Tham gia 02 cuộc Liên hoan, hội thi lớn đạt kết quả cao.

          Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong 3 năm qua kể từ khi sáp nhập đơn vị cũng gặp không ít những khó khăn như:

          Đội ngũ diễn viên, nhạc công của các phòng, đội còn thiếu, độ tuổi trung bình của đội ngũ diễn viên khá cao ( 36 tuổi ) đã không còn đáp ứng các yêu cầu về sắc, thanh, hình thể...; thiếu những gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng để dàn dựng tác phẩm mới; thiếu cán bộ, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện nghệ thuật; Về biên chế con người và công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, bất cập. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho các nghệ sĩ, diễn viên và các cán bộ làm công tác chuyên môn chưa được quan tâm, một phần vì cơ quan không có nguồn kinh phí hỗ trợ động viên, một phần vì hoàn cảnh diễn viên thu nhập thấp, kinh phí đào tạo lĩnh vực nghệ thuật rất cao.

          Ngân sách chi cho các hoạt động chuyên môn hàng năm của đơn vị không đủ. Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động sáng tác, dàn dựng, bồi dưỡng xây dựng chương trình, tiết mục còn thấp so với quy định của Nhà nước. Kinh phí cấp cho hoạt động biểu diễn vùng sâu, vùng xa và tuyên truyền lưu động còn hạn hẹp, thấp hơn so với một số tỉnh trong khu vực.

          Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng của đơn vị hiện nay còn thiếu, chưa đồng bộ. Xe loa chuyên dụng của Bộ Văn hóa cấp để đi tuyên truyền lưu động các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước... thì đã hết hạn sử dụng và bị thu hồi, không được cấp mới bổ sung vì số lượng theo qui định nên việc tuyên truyền xe loa lưu động gặp rất nhiều khó khăn.

          Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế của một số phòng, đội chưa phù hợp, việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ viên chức, người lao động chưa đồng nhất giữa lực lượng văn hóa cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp.

          Với những kết quả đạt được và những khó khăn, thách thức trong quá trình sáp nhập sau 03 năm của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, thì trong thời gian tới đặc biệt là trong năm 2021 này cùng với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể đơn vị sẽ cố gắng phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu sau:

          1. Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm năm 2021 đề ra. Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phấn đấu đạt 100 buổi, trong đó 70 buổi phục vụ nhiện vụ chính trị và các ban ngành, 30 buổi phục vụ vùng sâu vùng xa, vùng III. Hội thảo bàn về giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển. Xây dựng chương trình nghệ thuật tham gia Hội diễn Ca - Múa - Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 do Bộ Văn hóa tổ chức.

          2. Đội tuyên truyền lưu động phấn đấu hoàn thành 100 buổi/năm, trong đó 50 buổi tuyên truyền tại cơ sở, 30 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các sở, ban, ngành, đoàn thể, 20 buổi tuyên truyền xe loa đường phố. Tham gia 01 cuộc Liên hoan tuyên truyền lưu động. Tổ chức hội nghị bàn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền lưu động trên địa bàn toàn tỉnh.

          3. Biên tập 50 tài liệu tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổ chức 03 cuộc triển lãm chuyên đề.

          4. Tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tổ chức Hội diễn Công - Nông - Binh tỉnh Lạng Sơn năm 202. Thành lâp 2 đến 3 câu lạc bộ trực thuộc. Tổ chức các cuộc văn nghệ quần chúng chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2021.

          5. Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn ( 04/11/1831 - 04/11/2021 ) theo kế hoạch của ngành phân công.

          6. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn.

          Ngoài ra đơn vị còn thực hiện nhiều chương trình, sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2021 theo sự phân công của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Đỗ Thu Hương - Phòng TTCĐTL