Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Đ/c Dương Minh Tuệ, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra,

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới dự và chỉ đạo

                                                                                                                          Ảnh: Quốc Văn

Ngày 8/7/2021, Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; Tới dự hội nghị có đồng chí Dương Minh Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, các đồng chí cấp ủy và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú Đảng bộ Bộ phận.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ bộ phận đã triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản của cấp trên, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ đảng viên các tổ chức đoàn thể trong đơn vị gần 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc tham gia học tập Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác công đoàn luôn được quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đ/c Phùng Văn Muộn, Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Tại hội nghị đã có 4 bài tham luận của 3 chi bộ và đại diện Chi đoàn Thanh niên, các bài tham luận tập trung vào các lĩnh vực “Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đơn vị” “ Đổi mới tư duy sáng tạo trong công tác sáng tác và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Công tác tổ chức bồi dưỡng quản lý cán bộ.... Tiếp đó, các đảng viên đã tập trung thảo luận về việc thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ghi nhận kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật. Đồng chí đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Sở; tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã được cấp trên phê duyệt./.

Tin và ảnh: Triệu Hiệu - Quốc Văn