Đại hội Chi bộ nghệ thuật, cổ động triển lãm trực thuộc đảng bộ bộ phận Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023

          

Đ/c Hà Ngọc Minh- Ủy viên BCH Đảng bộ Sở VH,TTDL dự phát biểu

         Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “ Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động.

         Trong tình hình thực tế của Chi bộ Nghệ thuật, Cổ động Triển lãm đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng và đã xác định vai trò to lớn của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ Nghệ thuật, cổ động triển lãm đã quyết tâm xây dựng chi bộ đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng. Hiện tại Chi bộ có 10 đảng viên chính thức/11 cán bộ, viên chức, lao động. Về trình độ chuyên môn có 02 đồng chí trình độ thạc sỹ; 08 đồng chí trình độ đại học, Trình độ lý luận chính trị có 01 đảng viên trình độ  Cao cấp.

         Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, chi bộ đã tập trung lãnh đạo 2 phòng trực thuộc chi bộ quản lý là Phòng Nghệ thuật tổ chức biểu diễn và Phòng Tuyên truyền Cổ động triển lãm đạt được những thành tích đáng khích lệ. Năm 2018: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 0; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 10/10. Chi bộ được công nhận là trong sạch, vững mạnh. Năm 2019: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 01/10; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 09/10, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 0. Chi bộ được công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, của Ngành, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, của các đồng chí Chi ủy viên, Bí thư chi bộ.

          Công tác xây dựng đảng được coi trọng, chi bộ thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt, học tập nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015-2025. Tỷ lệ Đảng viên tham gia các buổi học tập là 95%; sau mỗi kỳ học tập 100% đảng viên viết thu hoạch và nghiên cứu, thảo luận tại các kỳ sinh hoạt. Chi bộ đã xây dựng và  ban hành  Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra.

          Tích cực tuyên truyền, giáo dục để đảng viên, quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu và thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan; lãnh đạo các phòng, đội thường xuyên quan tâm nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đảng viên, quần chúng, phổ biến để đảng viên, quần chúng hiểu đúng, nhận thức đầy đủ một số vấn đề được dư luận quan tâm qua đó giúp đảng viên, quần chúng định hướng tư tưởng và hành động.

         Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ...chi bộ đã phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức thiết thực: toạ đàm để ôn lại truyền thống, gặp gỡ, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, hành hương về nguồn ... Qua đó, giúp đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức, thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

          Nhìn chung công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng có lập trưởng tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

           Để có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ đã luôn quan tâm đặc biệt và chú trọng đúng mức cho công tác xây dựng Đảng; trong đó, đã quan tâm phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

          Một là, Chi bộ cần coi trọng tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao bản lãnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các đồng chí đảng viên .

          Hai là, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy, luôn làm tốt vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

          Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

            Bốn là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình các đồng chí chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu của Ngành là xây dựng đội ngũ cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, xứng đáng là những chiến sĩ trên văn trận văn hóa tư tưởng của tỉnh nhà”. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên luôn không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và hội nhập quốc tế hiện nay.

           Năm là, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy luôn đề ra giải pháp là gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan.

          Sáu là, trong công tác phát triển Đảng phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc và thủ tục.

          Trong nhiệm kỳ chi bộ thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ bộ phận; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ với thủ trưởng cơ quan; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đội, các tổ chức đoàn thể của đơn vị. Đội ngũ đảng viên có tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Với sự đoàn kết của đảng viên trong chi bộ, sự chỉ đạo của chi uỷ, sự tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

          Đại hội chi bộ Nghệ thuật, cổ động triển lãm nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã thành công tốt đẹp, đại hội đã bầu ra ban chi ủy mới gồm 03 đồng chí, đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó giám đốc làm Bí thư./.

                                                                                                                         Thu Hương