Chương trình nghệ thuật và xe loa đường phố chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam ( 28/6/2001 - 28 - 6 - 2021 ) và Hưởng ứng “ Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

 

Tiết mục biểu diễn của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách mỗi con người. Gia đình còn là nơi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đa dạng phong phú. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

          Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề: “ Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc " nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, đồng thời chú ý chăm lo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay... qua đó góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, gia đình bình an.

Các cấp, các ngành, các cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xe loa tuyên truyền đường phố

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã xây xựng và ghi hình một chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, do anh chị em diễn viên biểu diễn, đây như một bó hoa chúc mừng cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Bên cạnh đó thực hiện kế hoạch đơn vị đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, gồm: tuyên truyền cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, in ấn cấp phát tờ rơi...); tuyên truyền xe loa trên một số tuyến đường của thành phố và các huyện được 05 buổi. 

Thu Hương