Thông tin trung tâm văn hóa các huyện

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố

 

Stt

Huyện, thành phố

Số điện thoại

Email

1

Bắc Sơn

3. 838.666

ttvanhoathethaobs@gmail.com

2

Bình Gia

3.834.352

ttvhtt.binhgia@gmail.com

3

Cao Lộc

3.862.159

ttvhhuyencaoloc@gmail.com

4

Chi Lăng

3.722.057

vhttchilang@gmail.com

5

Đình Lập

3.214.413

ttvanhoadinhlap@gmail.com

6

Hữu Lũng

3. 725.898

cuongvhhl@gmail.com

7

Lộc Bình

3.842.856

ttvhttlocbinh@gmail.com

8

Thành phố Lạng Sơn

3. 711.588

nguyehongkhanhVHTT@gmail.com

9

Tràng Định

3. 883.041

lucphuongvhtd@gmail.com

10

Văn Lãng

3. 881.986

 

11

Văn Quan

3. 831.618

hoangtuanVHTTVQ@gmail.com

 

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,105,335

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-05-29 09:34:42

  Chi tiết:

   Hôm nay: 343

   Tuần này: 5806

   Tháng này: 29878

   Năm nay: 110314