Hoạt động CLB
THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN, TRIỂN LÃM PHỤC VỤ CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM, CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

          Trong những năm qua công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung được thực hiện thông qua hệ thống các tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam, qua hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền các cấp, cơ quan thuộc các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, của từng công dân Việt Nam có trách nhiệm với đất nước. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đoàn thể chính trị, của mỗi ngành mà công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm được tiến hành theo các cách thức khác nhau, theo mức độ hoặc hình thức khác nhau như...

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT CHẾ VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

         Chủ trương của Đảng ta khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Thiết chế văn hóa đóng một vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa đảng bộ, chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân; là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của nhân dân, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân…tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân... 

Lễ Hội truyền thống của dân tộc Tày - Nùng ở xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

            

Phương pháp tổ chức và hoạt động câu lạc bộ

Thực trạng hoạt động Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn bản, khối phố trên địa bàn tỉnh

Một số vấn đề cần trao đổi trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan

Tìm hiểu về chiếc mũ trong then cổ của người Tày ở Lạng Sơn

Đặc sắc Múa Ky Lằn ở Xứ Lạng

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,105,323

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-05-29 08:55:40

  Chi tiết:

   Hôm nay: 331

   Tuần này: 5794

   Tháng này: 29866

   Năm nay: 110302