Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày – Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015

Posted Fri, 12/11/2015 - 16:58
By admin

Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày – Nùng - Thái là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, là dịp để quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về mảnh đất, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa của các địa phương trong đó tiêu biểu là loại hình nghệ thuật Hát then, Đàn tính đã gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tày – Nùng – Thái, tiến tới việc chuẩn bị hồ sơ đệ trình UNESSCO xem xét công nhận Hát then, Đàn tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời đây là cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên các dân tộc Tày – Nùng – Thái gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc mình.

          Tham gia Liên hoan, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Hát then, Đàn tính tỉnh Lạng Sơn có 25 nghệ nhân diễn viên quần chúng với 05 tiết mục Hát then lời cổ và 01 không gian trưng bày giới thiệu di sản văn hóa Then của dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn. Kết quả, đạt giải A toàn đoàn và 03 giải A, 03 giải B cho các tiết mục và không gian trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa Then.                    

                                                                      Hoàng Việt Bình