Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn