CLB Guitar Nhạc Mộc, tuyển sinh các lớp năng khiếu

Posted Tue, 12/08/2015 - 17:08
By admin

Bộ môn giảng dạy: guitar

thầy giáo: Lộc Minh Huấn

Chủ nhiệm CLB guitar Nhạc Mộc Lạng Sơn.

Đối tượng: Học sinh các độ tuổi từ 10 trở lên; ngoài ra các thành viên yêu thích bộ môn guitar có nhu cầu học.

Liên hệ: Phòng Nghệ thuật quần chúng. tầng 2- Trung tâm Văn hóa tỉnh 

clb đang biểu diễn