Câu lạc bộ Đàn - Hát dân ca tỉnh Lạng Sơn và khai giảng lớp học Hát then – Đàn tính khóa I năm 2009.

Posted Tue, 12/08/2015 - 17:05
By admin

Tối ngày 30/6/2009, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Đàn - Hát dân ca tỉnh Lạng Sơn và khai giảng lớp học Hát then – Đàn tính khóa I năm 2009.

Tại buổi lễ, Ban Chủ nhiệm lâm thời của CLB Đàn - Hát dân ca trực thuộc Trung tâm VHTT tỉnh Lạng Sơn đã ra mắt, gồm 6 thành viên do Nghệ sỹ ưu tú Triệu Thủy Tiên làm Chủ nhiệm CLB. Tiếp đó là lễ khai giảng lớp học Hát then - Đàn tính khóa I năm 2009 do CLB tổ chức. Có thể nói, đây chính là một hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng, kỹ năng và nâng cao trình độ về nghệ thuật Hát then – Đàn tính trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này. Qua đó nhằm bảo tồn, khai thác, sưu tầm và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là những làn điệu then của Xứ Lạng; làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời còn là sự đánh dấu bước trưởng thành, thu hút, hấp dẫn của nghệ thuật Hát then - Đàn tính và là bước chuẩn bị để Lạng Sơn tham dự thành công các Liên hoan Hát then - Đàn tính toàn quốc… Buổi lễ khép lại bằng một chương trình văn nghệ chào mừng với các tiết mục hát then, đàn tính thật đặc sắc và ấn tượng.