TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ( 27/9/1940 - 27/9/2019 )

         Cách đây 80 năm (1939), chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp đến cách mạng Việt Nam. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược ngày càng trở nên gay gắt. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng đã kịp thời chỉ thị cho tất cả các cấp bộ Đảng rút vào hoạt động bí mật, chuyển các hoạt động về nông thôn, biến nông thôn thành căn cứ địa rộng lớn của cách mạng, duy trì các cơ sở hiện có ở khu vực thành thị. Xứ ủy Bắc Kỳ đã gửi thông tri đặc biệt đến cơ sở Đảng ở Võ Nhai và Bắc Sơn để truyền đạt tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương.

         Nhận thấy sự tan rã của chính quyền thực dân sau khi phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, quân Pháp thất bại và đầu hàng, Sáng 27/9/1940, Đảng bộ Bắc Sơn triệu tập cuộc họp tại đình Nông Lục, xã Hưng Vũ quyết định phát động khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ngay trong ngày 27/9/1940. Giờ khởi nghĩa được chọn vào lúc chập tối từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ. Mục tiêu tấn công đầu tiên là đánh chiếm đồn Mỏ Nhài, châu lỵ Bắc Sơn. Tối ngày 27/9/1940, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ. Quân khởi nghĩa chiếm được đồn Mỏ Nhài sau một khoảng thời gian tấn công chớp nhoáng. Quân địch bỏ chạy, chính quyền địch tan rã.

        Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, do ta chưa tập trung được lực lượng đối phó, thực dân Pháp đã tiến công đàn áp, chiếm lại châu lỵ, thiết lập lại chính quyền bù nhìn tay sai. Trước tình hình đó, Đầu tháng 10/1940, Xứ uỷ Bắc Kỳ đã cử đồng chí Trần Đăng Ninh đến Bắc Sơn trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Giữa tháng 10-1940, đồng chí Trần Đăng Ninh triệu tập một cuộc họp với các đảng viên ở Sa Khao, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương) để bàn về các biện pháp xây dựng phong trào cách mạng Bắc Sơn. Qua thảo luận, Hội nghị quyết định: Tập trung đảng viên và một số quần chúng tích cực, thu thập vũ khí để thành lập Đội du kích Bắc Sơn.  Sau cuộc họp, một cuộc mít tinh diễn thuyết lớn đã diễn ra tại làng Đon Uý (xã Vũ Lăng). Tại cuộc mít tinh, đồng chí Trần Đăng Ninh tuyên bố “ Đội du kích Bắc Sơn ” được thành lập và kêu gọi nhân dân ủng hộ Đội du kích Bắc Sơn, tiếp tục đẩy mạnh cuộc khởi nghĩa.

        Có thể khẳng định rằng, cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn đã mở đầu thời kỳ cách mạng nước ta sử dụng các hình thức bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, nổi dậy của quần chúng kết hợp với tiến công của các lực lượng vũ trang cách mạng, đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành độc lập, tự do. Tiếng súng Khởi nghĩa Bắc Sơn đã thức tỉnh tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước. Khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi được ghi vào lịch sử cách mạng nước ta như một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam.

        Ngày nay trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn luôn phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng Lạng Sơn thành tỉnh ngày càng đổi mới và phát triển, lao động sản xuất giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực:

        Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo bước đột phá, lan tỏa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 6,51%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,82%, công nghiệp và xây dựng tăng 13,34%, dịch vụ tăng 5,89%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.197 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 30,8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 2.620 triệu USD, đạt 49,9% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được tích cực triển khai, đạt kết quả tốt.

         Với niềm tự hào về quê hương Bắc Sơn lịch sử, 79 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ  nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự chủ, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế liên tục tăng trưởng, văn hoá xã hội từng bước phát triển đã góp phần vào sự phát triển toàn diện chung của đất nước.

         79 năm qua, khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi là mốc son trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân Bắc Sơn, Lạng Sơn và cả nước không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

        * KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

        - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 - 27/9/2019!

        - Tinh thần ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 bất diệt!

        - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

        - Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

        - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                                                                            Thu Hương

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,105,329

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-05-29 09:22:35

  Chi tiết:

   Hôm nay: 337

   Tuần này: 5800

   Tháng này: 29872

   Năm nay: 110308