Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2017)

     Cách đây 77 năm, khởi nghĩa Bắc Sơn báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang của cách mạng Việt Nam. Nhận thấy sự tan rã của chính quyền thực dân sau khi phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, quân Pháp thất bại và đầu hàng, Đảng bộ Bắc Sơn dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đã phát động quần chúng nổi dậy cướp chính quyền, tấn công các đồn bốt và các đơn vị lính Pháp đang rút chạy, cướp vũ khí, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

      Vào 20 giờ 27/9/1940, hơn 600 quân khởi nghĩa, các dân tộc Tày, Dao, Nùng, Kinh… đã tấn công đồn Mỏ Nhài (Châu lỵ Bắc Sơn). Sau khi chiếm châu lỵ, Ban chỉ huy cuộc khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ. Ngày 28, 29-9-1940, quân khởi nghĩa tiếp tục tấn công vào tàn quân Pháp ở đèo Canh Tiêm, Sập Dì. Trước tình hình đó, Pháp - Nhật thỏa hiệp với nhau để tập trung đàn áp cuộc khởi nghĩa. Thực dân Pháp đưa quân lên chiếm lại các đồn và đàn áp dữ dội. Ngay sau khi được tin cuộc khởi nghĩa nghĩa bùng nổ, Xứ Bắc Kỳ đã cử Trần Đăng Ninh lên lãnh đạo phong trào và hướng cuộc khởi nghĩa vào mục tiêu xây dựng lực lượng để chiến đấu lâu dài. Giữa tháng 10-1940, Ban chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn được thành lập và ngày 13-10-1940, cuộc họp tại khu rừng Tân Hương đã quyết định thành lập đơn vị du kích Bắc Sơn đầu tiên.

      Trận đánh chiếm đồn Mỏ Nhài (Châu lỵ Bắc Sơn) đêm 26 rạng sáng ngày 27/9/1940 của quân và dân ta mở đầu cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo, đã đập tan bộ máy thống trị của thực dân Pháp ở Châu lỵ Bắc Sơn. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn có tác động, đánh dấu sự ra đời của đội du kích, khu du kích, chiến khu Bắc Sơn - Võ Nhai và trung đội Cứu quốc quân I, Cứu quốc quân II, Cứu quốc quân III, đây là những đơn vị vũ trang đầu tiên của Cách mạng Việt Nam trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. Với ý nghĩa to lớn ấy cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi được ghi vào trang sử hào hùng của dân tộc ta như một mốc son chói lọi, tự hào và vẻ vang của dân tộc ta, là tiền đề cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cùng với nhân dân cả nước vùng lên đấu tranh thoát khỏi ách áp bức bóc lột của bọn đế quốc, phong kiến đứng lên làm chủ cuộc đời, làm chủ quê hương đất nước.

     Ngày nay trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn luôn phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng Lạng Sơn thành tỉnh ngày càng đổi mới và phát triển, lao động sản xuất giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực:

       Về an ninh quốc phòng: luôn được tăng cường xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

      Về kinh tế: chú trọng đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất, nên tình hình tăng trưởng kinh tế của huyện luôn được giữ vững và ổn định, GDP bình quân năm sau cao hơn năm trước.

     Về văn hoá: trong những năm qua, phong trào văn hoá, văn nghệ đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên trong đời sống tinh thần của nhân dân. Số hộ gia đình, khu dân cư, làng bản, cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hoá tăng lên hàng năm

      Về công tác Giáo dục - Đào tạo: Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, luôn được các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục của huyện quan tâm phát triển, gần 100% số phòng học kiên cố được đầu tư theo nguồn vốn 135, chất lượng dạy và học luôn được đổi mới, nâng cao.  

      Về y tế: 20/20 xã, thị trấn trong huyện có trạm y tế xã, 100% xã có bác sĩ, dược sĩ, y tá, nữ hộ sinh, 224 thôn bản có y tá cộng đồng.

      Với niềm tự hào về quê hương Bắc Sơn lịch sử, 77 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ  nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự chủ, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế liên tục tăng trưởng, văn hoá xã hội từng bước phát triển đã góp phần vào sự phát triển toàn diện chung của đất nước.

      77 năm qua, khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi là mốc son trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân Bắc Sơn, Lạng Sơn và cả nước không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

       * KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

       - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 - 27/9/2017!

       - Tinh thần ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 bất diệt!

       - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

       - Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

        - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                                                                Ban Biên tập

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 683,071

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-09-25 12:41:28

  Chi tiết:

   Hôm nay: 429

   Tuần này: 5294

   Tháng này: 24110

   Năm nay: 213857