Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM ( 19/8/1945 - 19/8/2017) VÀ 12 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

          Cách đây 72 năm, ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 19/8/1945 được Đảng và Nhà nước quyết định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, đây là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

          Trải qua 72 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã phá tan mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại nước ta.

          72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển lớn mạnh đã thể hiện được ý chí kiên cường, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ, không ngại gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.  

          Để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, thương binh và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  với ý nghĩa nhằm Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

          Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; một số đơn vị đã thực hiện hiệu quả mô hình “Hộ, nhóm hộ, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ xe ôm tự quản”, “Nhà trọ tự quản”, “Dân phòng tự quản”, Đoàn thanh niên thành lập “Đội hình xung kích phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự”, Hội Phụ nữ xây dựng Câu lạc bộ “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”….Lực lượng an ninh cơ sở, Bảo vệ dân phố, lượng lượng Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học được củng cố về số lượng và chất lượng, đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, hàng năm cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị.

          Để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa thiết thực, mỗi chúng ta không phân biệt già, trẻ, trai, gái, dù ở đâu, làm công việc gì đều phải có nghĩa vụ tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bằng những việc làm cụ thể như:

          Một là: Quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình; trong các tổ chức đoàn thể, gương mẫu thực hiện pháp luật, không để người thân, đoàn viên, hội viên vi phạm và phạm tội; thực hiện tốt phong trào “tự quản” trong từng gia đình gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”.

          Hai là: Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Tố giác và hỗ trợ Công an truy bắt kẻ phạm tội, tự giác và vận động người có tàng trữ hung khí, vũ khí trái phép giao nộp cho các cơ quan chức năng.

         Ba là: Tích cực tham gia quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở khu dân cư cải tạo tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng. Đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thi đua xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng gia đình, khu phố hòa thuận, lành mạnh không để xảy ra tội phạm, không có ma túy, mại dâm, cờ bạc…

          Làm tốt được những việc trên là thiết thực góp phần làm cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy được ý nghĩa; đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

         Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống anh hùng, Công an nhân dân Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu cũng một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

 

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 683,003

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-09-25 11:51:30

  Chi tiết:

   Hôm nay: 361

   Tuần này: 5226

   Tháng này: 24042

   Năm nay: 213789