TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo sự chỉ đạo của Trung ương, trong những năm qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cấp tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các Sở, ngành triển khai tổ chức, các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; Tuyên truyền phổ biến các văn bản như: Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường  sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Thực hiện treo hàng trăm băng rôn khẩu hiệu, lắp đặt panô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền... lồng ghép tuyên truyền thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, nhà văn hóa, đội văn nghệ quần chúng.

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho thấy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có tác động lan tỏa đến đời sống xã hội, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tạo chuyển biến về hành động, tạo thành thói quen mua sắm của đa số người tiêu dùng.

Cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuộc vận động đã đưa hàng tiêu dùng Việt Nam đến với mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của cả nước khẳng định, vai trò, vị thế kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn một số mô hình thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa đã và đang phát triển mạnh mẽ từ sau cuộc vận động như: Sản xuất hàng hóa từ các làng nghề, chế biến sản phẩm từ các hoa hồi... Cùng với đó, việc định hướng phát triển các loại hình du lịch cộng đồng đã góp phần tích cực vào việc giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương; các dịch vụ phục vụ khách du lịch với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng địa phương (cung cấp dịch vụ, hàng hóa, nông sản được sản xuất tại địa phương phục vụ tiêu thụ tại chỗ). Việc đưa các sản phẩm nông nghiệp tham gia vào hoạt động phát triển du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hưởng ứng từ cuộc vận động đã xây dựng và thực hiện một số mô hình, chương trình, cách làm hay thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm hàng hóa trong nước như: Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, Chuyên mục "Công nghiệp thương mại Xứ Lạng... sau Cuộc vận động chất lượng hàng sản xuất trong nước ngày càng được nâng cao, giá cả phù hợp, khiến cho thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi theo hướng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng. Hàng hóa sản xuất trong nước được bày bán tại siêu thị và các chợ truyền thống tăng cao.

Lạng Sơn, sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; từng bước làm thay đổi nhận thức và hành vi mua sắm, tiêu dùng của người dân theo hướng ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước có chất lượng cao. Đồng thời, góp phần đưa các sản phẩm hàng hóa của địa phương giới thiệu đến với người tiêu dùng một số tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bước đầu phong trào mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước đã tạo ra xu hướng lựa chọn tiêu dùng hàng Việt Nam. Kết quả của Cuộc vận động không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy tín của doanh nghiệp Việt Nam mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh bảo đảm đời sống của nhân dân, duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội của đất nước trong điều kiện tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới./.

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Toàn dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”!

2. Hàng hóa thương hiệu Việt tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững!

3. Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự phồn vinh của đất nước!

4. Tự hào sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam!

5. Tôn vinh các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao!

6. Xây dựng nền văn hóa tiêu dùng với sản phẩm trong nước!

7. Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam!

8. Đẩy mạnh liên kết - hành động vì hàng Việt!

9. Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng!

                                                                                                                           Ban biên tập

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 940,001

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2019-09-23 17:10:22

  Chi tiết:

   Hôm nay: 467

   Tuần này: 3364

   Tháng này: 13307

   Năm nay: 172060