Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam

 

 

Trong tâm thức người Việt từ xưa đến nay gia đình luôn được coi là tổ ấm, là nơi mọi người cùng sinh sống và chia sẻ những tâm tư tình cảm, tinh thần cũng như vật chất. Gia đình luôn có một vị trí thiêng liêng trong mỗi người dân Việt Nam, bởi gia đình chính là tế bào của xã hội, nơi dùy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong xã hội Việt Nam, gia đình luôn có tôn ti trật tự rõ ràng, con cháu có nghĩa vụ phải hiếu thảo, thương yêu, chăm sóc ông bà, bố mẹ. Ông bà, bố mẹ phải có trách nhiệm sống mẫu mực để giáo dục, bảo ban con cháu những điều hay lẽ phải, có những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống, đó là những gia đình mẫu mực sống thương yêu, bình đẳng, đây là nét đẹp đặc thù của văn hoá dân tộc Việt Nam. Hiện nay, mối quan hệ gia đình Việt Nam đang trong xu hướng chuyển từ gia đình truyền thống sang gia đình hiện đại. Các gia đình hiện đại lấy tình yêu làm cơ sở gắn kết quan hệ hôn nhân. Trong mối quan hệ giữa các thành viên gia đình hiện đại, lợi ích và hạnh phúc của cá nhân được đề cao, nguyện vọng và tính độc lập của mỗi thành viên được chú trọng, giữa vợ và chồng được bình đẳng, ý kiến của con cháu được lắng nghe và tôn trọng. Gia đình Việt Nam hiện đại tạo môi trường thuận lợi để mỗi thành viên có thể thích nghi và hội nhập với đời sống xã hội mới. Các giá trị nhân văn trong gia đình có xu thế được tạo dựng từ trong nhận thức của mỗi người về giới, quyền và bổn phận của trẻ em…

Nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình Việt Nam, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 72/2001/QĐ – TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.        

Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam năm nay với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa nhằm trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm và nêu cao những giá trị vô giá của gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ. “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông về công tác Gia đình năm 2015 là “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. Thông qua đó nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân quan đến vị trí, vai trò của gia đình, cách tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tôn vinh những gia trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân bằng các việc làm cụ thể, thiết thực tích cực hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam năm nay với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhằm động viên, duy trì củng cố những gia đình đạt chuẩn văn hoá, đồng thời tuyên truyền, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi người dân sống có trách nhiệm, biết sẻ chia, gắn bó với các thành viên trong gia đình, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với cộng đồng và xã hội./.

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương!

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc!

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc!

- Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh!

 

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,293,360

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-10-22 19:48:14

  Chi tiết:

   Hôm nay: 974

   Tuần này: 8953

   Tháng này: 27043

   Năm nay: 298360