TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT TỔ QUỐC VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

         

                                                                                                   Ảnh: nguồn trên mạng

          Cách đây 44 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

          Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

         Hòa chung với việc kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc, trong những ngày này cả nước cũng đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng xác định: Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... nhằm bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân.

          Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng những thành quả đã đạt được của quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới, đưa Lạng Sơn vươn lên trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, xứng tầm là đô thị loại II của cả nước, vững bước tiến vào thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

         * Khẩu hiệu tuyên truyền:

       - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc ( 30/4/1975 - 30/4/2019)!

      - Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày Quốc tế Lao động ( 01/5/1886 - 01/5/2019)!

          - Tinh thần Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!

          - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          - Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

         - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                                                                                   Thu Hương

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 888,005

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2019-07-16 03:32:50

  Chi tiết:

   Hôm nay: 46

   Tuần này: 3993

   Tháng này: 9526

   Năm nay: 120060