TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 NĂM 2020

           Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách mỗi con người. Gia đình còn là nơi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đa dạng phong phú. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

          Trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử phát triển khác nhau. Cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác khẳng định: “ Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình ”. Theo lời Bác, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấy uỷ Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, chống tình trạng trẻ em bỏ học… góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”  và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tổ chức động viên, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động nguồn lực ủng hộ để thực hiện các mục tiêu về trẻ em; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em... qua đó góp phần nhắc nhở toàn xã hội về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ những mầm non của đất nước. Đặc biệt Tháng hành động vì trẻ em năm nay gắn với Ngày gia đình Việt Nam. Sẽ tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Các cấp, các ngành, cơ quan tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6; mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình, ôn lại truyền thống  điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam./.

         * THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG:

        - Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6;

          - Gia đình nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc;

         - Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

         - Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh;

         - Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;

         -  Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền;

         - Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;

         - Gia đình là cuội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người;

         - Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước;

         - Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số;

         - Không để lại trẻ em nào bị bỏ lại ở phía sau;

         - Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em;

         - Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;

         - Mùa Hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em;

         - Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em;

                                                                                                                Quốc Văn

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,153,216

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-07-16 06:44:39

  Chi tiết:

   Hôm nay: 169

   Tuần này: 6719

   Tháng này: 16920

   Năm nay: 158196