TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ( 3/3/1959 - 3/3/2020 ), 31 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN ( 3/3/1989 - 3/3/2020 )

          Công an nhân dân Vũ trang trước đây, nay là Bộ đội Biên phòng là thành phần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập ngày 03/3/1959. Trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với Nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

           Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 06/3/1959, làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao của tỉnh và cả nước. Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là các huyện, xã biên giới; sự phối hợp có hiệu quả của các lực lượng, các ngành, các cấp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó.

           Khi mới thành lập, dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của Tỉnh bộ công an nhân dân vũ trang, Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài trên 200 km với  trên 100 cột mốc to, nhỏ; địa bàn rộng, với địa hình rừng núi hiểm trở nhưng cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên trì bám đất, bám dân để thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng củng cố tổ chức, xây dựng Đồn Trạm, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã cùng với quân, dân các dân tộc trong tỉnh  vừa sản xuất chi viện cho chiến trường Miền Nam, vừa chiến đấu chống trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, đấu tranh chống bọn phản cách mạng trong nước cấu kết với nước ngoài, bọn biệt kích, thổ phỉ...lập nhiều chiến công lớn, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế và các tuyến giao thông quan trọng. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ngày đêm bám trụ chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đã có nhiều đồng chí hy sinh cả trong thời chiến lẫn thời bình để bảo vệ sự bình yên nơi biên cương. Với những chiến công và thành tích đó Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã có 02 tập thể và 03 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 01 huân chương Quân công hạng Nhì; 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; 5 năm liền nhận cờ thi đua của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, năm 2015 nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 2 năm liên tục nhận cờ thi đua của Chính phủ; Có 25 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các Ban, Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.  

            Bước sang thời kỳ đổi mới, thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước và  phát huy kết quả 31 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh lên tầm cao mới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình tình mới, trong đó tập trung thực hiện  tốt 05 nội dung sau:

           Một là, tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể ở biên giới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

           Hai là, tăng cường đoàn kết hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội Biên phòng và Nhân dân, giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan

          Ba là, không ngừng củng cố và phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

          Bốn là, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương

         Năm là, làm tốt công tác khen thưởng các tập thể và cá nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh

          Trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với Nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng. Đó là tài sản tinh thần vô cùng quý báu đã được thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn dày công vun đắp.

         Tự hào về truyền thống, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhất là bà con nhân dân các xã biên giới tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cao ngày Biên phòng toàn dân xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

        KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

         - Nhiệt liệt chào mừng 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2020) và kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2020)!

         - Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm!

         - Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân!

         - Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Biên giới quốc gia!

                                                                                                                             Thu Hương

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,254,107

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-09-19 09:19:46

  Chi tiết:

   Hôm nay: 278

   Tuần này: 7483

   Tháng này: 22959

   Năm nay: 259100