TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM MỘT SỐ THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2015

          Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tham mưu và thực hiện trưng bày triển lãm một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 với chủ đề: “ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển ”.

         Gian trưng bày triển lãm được chia thành 05 nội dung:

         Nội dung 1: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với tỉnh Lạng Sơn

         Nội dung 2: Công tác xây dựng Đảng, củng cố, phát triển hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn 2016 – 2020

        Nội dung 3: Một số thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

         Nội dung 4: Một số định hướng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh, quốc phòng tỉnh Lạng Sơn ( 2020 - 2025 ).

         Nội dung 5: Phần trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, sản phẩm du lịch thương mại, tài liệu

        Thông qua việc trưng bày một số hình ảnh, tài liệu, hiện vật về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm qua ( giai đoạn từ 2015 - 2020 ) nhằm góp phần minh họa sinh động thêm cho Báo cáo chính trị tại Đại hội. Qua đó nhằm tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố bồi đắp thêm niềm tin, niềm tự hào trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, thiết thực góp phần tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                 Thu Hương

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,293,332

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-10-22 19:21:25

  Chi tiết:

   Hôm nay: 946

   Tuần này: 8925

   Tháng này: 27015

   Năm nay: 298332