KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

(Thời gian tuyên truyền (Từ ngày16/8/2017 đến ngày 05/9/2017)

         1. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành  công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)!

          2. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9 bất diệt!

          3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

         5. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017!

          6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          7. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

          8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                                                                 BAN BIÊN TẬP

 

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 683,076

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-09-25 12:48:27

  Chi tiết:

   Hôm nay: 434

   Tuần này: 5299

   Tháng này: 24115

   Năm nay: 213862