Hội nghị-hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở”

 

Ngày 13/11/2015, tại Ninh Bình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị -hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái  chủ trì.

Tham dự Hội nghị-hội thảo có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các Cục, Vụ, Tổng cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 240 đại biểu từ 62 tỉnh, thành là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung tâm Văn hoá thể thao các tỉnh, thành phố.
Phát biểu khai mạc Hội nghị-hội thảo, đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  nhấn mạnh hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đang từng bước được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung thiết thực phù hợp với nhu cầu của đông đảo nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều văn bản chỉ đạo phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thể thao cơ sở. Quán triệt đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính phủ, pháp luật về xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở, các địa phương đã quan tâm nghiên cứu, triển khai.
Hội nghị-hội thảo tập trung đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; những thuận lợi, khó khăn, đề xuất những giải pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao cấp tỉnh; việc triển khai thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; việc thực hiện tiêu chí số 6 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Quyết định 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 3/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đồng chí lãnh đạo Trung tâm văn hóa cấp tỉnh đã nghỉ hưu trong giai đoạn 2013-2015.
Hội nghị-hội thảo nhận được 58 tham luận và 10 ý kiến phát biểu với tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng và có nhiều đề xuất, kiến nghị cũng như các kinh nghiệm về xây dựng, tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở của một số địa phương như Sơn La, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, T.P. Hồ Chí Minh, Ninh Bình…

Việc xây dựng cơ sở vật chất văn hoá gắn với xây dựng nông thôn đến nay cả nước đã xây mới: 59 trung tâm văn hoá cấp huyện, 1.100 trung tâm văn hoá cấp xã, 14.079 nhà văn hoá thôn. Đã và đang xây mới Nhà văn hoá lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hậu Giang, Đắc Nông, Lâm Đồng, Hưng Yên, Hà Nội…
Các Trung tâm Văn hóa - Thể thao đã thực sự trở thành nơi bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hoá, rèn luyện thể lực và tuyên truyền, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị.

Các ý kiến tập trung đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở như: đổi mới cơ chế quản lý, quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá - thể thao cơ sở.

Nguồn: Cục Văn hóa Cơ sở

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,347,212

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-12-06 16:31:40

  Chi tiết:

   Hôm nay: 918

   Tuần này: 10293

   Tháng này: 8824

   Năm nay: 352268