Góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ngày 01/10/2015, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra cuộc họp góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động  Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tham dự cuộc họp gồm có Đại diện các Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính; Đại diện các phòng ban chuyên môn của tỉnh; Phòng Văn xã UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp UBND tỉnh, Ban Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Văn hóa, Nghiệp vụ Thể thao, Xâu dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Pháp chế, Kế hoạch tài chính ; Các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
Tại cuộc họp nhận được 10 ý kiến góp ý chỉnh sửa bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết và Tờ trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu. Phần đa ý kiến nhất trí với các nội dung đã đưa ra, chỉ đề xuất tăng thêm mức kinh phí hỗ trợ với Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn và với chủ nhiệm Nhà Văn hóa – Khu thể thao. Ngoài ra còn góp ý một số điều về căn cứ văn bản pháp lý, cân đối bố trí nguồn ngân sách sao cho hợp lý.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động  Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra./.

Nguồn: Trang TTĐT Sở VHTTDL

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,347,168

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-12-06 16:04:43

  Chi tiết:

   Hôm nay: 874

   Tuần này: 10249

   Tháng này: 8780

   Năm nay: 352224