Tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC

           Ngày 04/10 /1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh “ Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Ngày 22/9/2015, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 5490/QĐ-BCA-X11 về việc xác định ngày 04/10/1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Năm 2010, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính thức được Bộ Công an giao thêm nhiệm vụ Cứu nạn, cứu hộ. Việc xác định Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH)có ý nghĩa quan trọng:

          Thứ nhất, Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

          Thứ hai, đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đất nước.

          Thứ ba, việc xác định ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có ý nghĩa quan trọng  trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn, gian khổ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, để qua đó góp phần tăng cường, củng cố vững chắc niểm tin, lòng trung thành của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng  đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Thứ tư, thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống là dịp để Công an các đơn vị, địa phương đánh giá, tổng kết những thành tựu đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH qua đó nâng cao hiệu quả công tác này trong tình hình mới.  

Trải qua 60 năm chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cả nước, lực lượng Cảnh sát phòng PCCC và CNCH Công an tỉnh Lạng Sơn luôn tự hào vì những đóng góp lớn lao trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Từ những ngày đầu thành lập vào tháng 12/1956, lực lượng gồm 01 Đội phòng hoả, cứu hoả với 08 cán bộ, chiến sĩ, đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phát triển lớn mạnh với nòng cốt là đơn vị Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 05 đội nghiệp vụ cùng 111 cán bộ, chiến sĩ và 10 xe chữa cháy các loại, 01 xe thang, 01 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện kèm theo; bên cạnh đó công tác phòng cháy, chữa cháy đã được phân cấp quản lý đến Ủy ban nhân dân cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ( 04/10/1961 - 04/10/2021 ) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy ( 04/10/2001-04/10/2021 ), Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng kỷ niệm như phát động cuộc thi viết tìm hiểu về truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh; triển khai mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhân rộng được 163 đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; bên cạnh đó đã phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để hưởng ứng kỷ niệm.

          Theo Quyết định số 369/1996/QĐ-TTg, ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Luật PCCC ban hành năm 2001, ngày 04/10 hàng năm cũng được chọn và quy định là “ Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy ”. Với mục đích, ý nghĩa là nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác PCCC để nhằm đảm bảo an nghiêm túc thực hiện, hạn chế tai nạn cháy nổ, góp phần xây dựng nước nhà phát triển vững mạnh.

          Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bởi an toàn PCCC liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của tất cả mọi người. Chính vì vậy cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy có thể xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Tích cực đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ cuộc sống bình an cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, để công tác phòng cháy chữa cháy trở thành công việc của toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp chính quyền và đoàn thể./.

          * KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

          1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ( 04/10/1961 - 04/10/2021 ) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy ( 04/10/2001 - 04/10/2021 )!

          2. Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy!

          3. Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân!

          4. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả!

          5. Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước!

          6. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy là thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình!

          7. Mỗi người dân cần tích cực chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

          8. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.

          9. Khi phát hiện có cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114.

Ban biên tập